Dobrý den.

Po několika letech odmlky, obnovujeme aktuálnost stránek www.up-mnisek.eu. Odmlka nebyla tím, že bychom projekt uzavřeli, ale pro veřejnost těch několik let bylo prakticky mrtvé období, ve kterém byl zpracováván koncept nového ÚP sídelního útvaru Mníšek pod Brdy.

Přesto za toto období proběhlo několik akcí:

Komise pro ÚP MpB mne zvala na několik jejích jednání. Nicméně zřejmě jsem byl moc aktivní a nebo komise usoudila, že nejsem do komise delegován žádnou politickou stranou v Mníšku, a tak mne přestali zvát.
Přesto jsem měl pocit, že zpracovateli ÚP a architektovi města se projekt „Územní plán věc veřejná“ celkem líbil. Koordinátorovi natolik, že pod názvem našeho projektu psal svoje informace.

V květnu 2014 město Mníšek pod Brdy, nad rámec zákonných povinností, předložilo veřejnosti základní vize územního plánu. Představení proběhlo v MKS Mníšek dne.


Pracovní verzi ÚP návrh a doprovodný text najdete na našem webu „Návrh 2014) včetně našich připomínek.

Na stránky se několika materiály vracíme do roku 2012, kdy sem vkládáme druhý bulletin k ÚP, vybrané práce dětí ZŠ na téma o Mníšku. Přikládáme závěrečnou zprávu projektu „Územní plán – věc veřejná“ s účetní zprávou o projektu.
Z roku 2014 přikládáme návrhy dětí ZŠ jejich představ využití prostor před ZŠ, před zámkem a Pivovárku.


V uplynulém mezidobí proběhlo i několik legislativních změn a bylo vydáno stanovisko ústavního soudu k postavení občanských sdružení a spolků. Oba materiály co nejdříve doplníme.

Přestože HBZČ Kandík (autor a řešitel projektu Územní plán – věc veřejná) se prokazatelně o územní plánování dlouhodobě zajímá, rozhodli jsme se, že raději se pokusíme získat od veřejnosti důvěru, aby nás podpořila v jejím zastupování jako zástupci veřejnosti v procesu projednávání nového ÚP. Zatím jsme dva, brzy se vám představíme a snad se společně nad návrhem ÚP včas sejdeme a budeme hledat body společných zájmů.

Pavel Jeřábek
Koordinátor projektu ÚP – věc veřejná.

Aktuální informace o průběhu ÚP najdete na: http://www.mnisek.cz/aktuality/?more=2409#news2409

Prosíme všechny – sledujte proces ÚP.
Začátkem srpna 2014 proběhla v TV reportáž o majiteli pozemku, který nesledoval jednotlivé etapy zpracování ÚP a až po několika letech od schválení ÚP zjistil, že jeho pozemky díky sousedské aktivitě byly ponechány jako zemědělská plocha. Prakticky ztratil možnost podat odvolání apod.

Ale přesto si musíme uvědomit, že v ÚP nelze vyhovět všem. ÚP je kompromis, diskutujme, navrhujme, využijme všech zákonných možností, ale přijmeme skutečnost, že někdo musí mít právo konečného rozhodnutí.